Hayır. Hesapsat.net te üye olmak, ilan vermek, mesaj göndermek, teklif vermek gibi tüm fonksiyonlar ücretsizdir.
Hesap satın alındıktan sonra hesapsat.net ekibi satıcı ile iletişime geçerek satın alınan hesabı ilk önce hesapsat hesaplarına aktarmaktadır. Hesap transferleri tam olarak sağlandıktan sonra alıcı ile iletişime geçilerek hesap aktarımı alıcıya yapılır. Alıcının kontrolü ve onayından sonra satış işlemine onay verilir ve ücret satıcıya aktarılır.
Satıcıdan başarılı satış işleminden sonra satış fiyatı üzerinden % (min: TL - max: TL) lik bir komisyon kesimi yapılmaktadır.
Hesapsat dışında işlem yapılması durumunda iki tarafa da cezai işlem uygulanır